k.ú.: 772798 - Úherčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 530697 - Úherčice NUTS5 CZ0531530697
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 1104471
zahrada 100 71964
ovoc. sad 2 5520
travní p. 77 459375
lesní poz 93 967641
vodní pl. nádrž umělá 1 16142
vodní pl. rybník 2 3138
vodní pl. tok přirozený 2 259
zast. pl. společný dvůr 1 230
zast. pl. 108 41065
ostat.pl. jiná plocha 46 29418
ostat.pl. manipulační pl. 5 19556
ostat.pl. neplodná půda 38 35164
ostat.pl. ostat.komunikace 79 86237
ostat.pl. silnice 2 19041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 28109
Celkem KN 715 2887330
Par. KMD 715 2887330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 98
LV 135
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 18.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 00:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.