k.ú.: 772640 - Údrč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 2150897
zahrada 30 33703
ovoc. sad 1 6872
travní p. 172 1591764
lesní poz les(ne hospodář) 47 872637
lesní poz 8 176894
vodní pl. nádrž přírodní 4 2046
vodní pl. nádrž umělá 5 11378
vodní pl. rybník 15 682787
vodní pl. tok umělý 22 21175
vodní pl. zamokřená pl. 18 100006
zast. pl. zbořeniště 14 6710
zast. pl. 63 43049
ostat.pl. jiná plocha 28 61010
ostat.pl. manipulační pl. 31 197075
ostat.pl. neplodná půda 108 121992
ostat.pl. ostat.komunikace 55 83441
ostat.pl. pohřeb. 1 1191
ostat.pl. silnice 3 21466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1724
ostat.pl. zeleň 4 38667
Celkem KN 722 6226484
Par. KMD 722 6226484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 55
LV 53
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1:2880 1841 27.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 15.07.2020 05:19

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.