k.ú.: 772593 - Nezabylice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 546160 - Nezabylice NUTS5 CZ0422546160
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 5244848
zahrada 77 48649
travní p. 52 165516
lesní poz 33 303950
vodní pl. nádrž přírodní 3 1206
vodní pl. nádrž umělá 2 2725
vodní pl. tok přirozený 8 33256
vodní pl. tok umělý 6 5632
zast. pl. společný dvůr 1 74
zast. pl. zbořeniště 9 2932
zast. pl. 154 63103
ostat.pl. jiná plocha 39 22419
ostat.pl. manipulační pl. 54 57624
ostat.pl. neplodná půda 192 331289
ostat.pl. ostat.komunikace 97 147518
ostat.pl. silnice 28 218978
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22338
ostat.pl. zeleň 10 18457
Celkem KN 1024 6690514
Par. DKM 1024 6690514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 80
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 149
LV 185
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.04.2012
DKM 1:1000 24.11.2011
FÚO 1:5000 31.10.1978 03.04.2012
S-SK GS 1:2880 1842 30.10.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 20.09.2020 21:54

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.