k.ú.: 772526 - Zboží u Nové Paky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573655 - Úbislavice NUTS5 CZ0522573655
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 678701
zahrada 200 166736
ovoc. sad 19 53130
travní p. 231 957541
lesní poz 80 2191326
vodní pl. nádrž přírodní 2 428
vodní pl. nádrž umělá 2 1813
vodní pl. rybník 5 12209
vodní pl. tok přirozený 35 7607
vodní pl. tok umělý 1 580
vodní pl. zamokřená pl. 5 10926
zast. pl. společný dvůr 2 715
zast. pl. zbořeniště 7 1385
zast. pl. 163 45456
ostat.pl. jiná plocha 33 11182
ostat.pl. manipulační pl. 6 9255
ostat.pl. neplodná půda 57 125229
ostat.pl. ostat.komunikace 107 95029
ostat.pl. silnice 9 45685
Celkem KN 1019 4414933
Par. DKM 500 4081164
Par. KMD 519 333769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 29
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 150
LV 235
spoluvlastník 330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.08.2018
DKM-KPÚ 1:1000 13.04.2018
KMD 1:1000 10.02.2014
S-SK GS 1:2880 1842 10.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.09.2020 06:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička