k.ú.: 772437 - Týnišťko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 575861 - Týnišťko NUTS5 CZ0534575861
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 999033
zahrada 119 64473
ovoc. sad 1 2782
travní p. 176 271676
lesní poz 75 2502981
vodní pl. rybník 1 9430
vodní pl. tok přirozený 2 9343
vodní pl. tok umělý 68 32632
vodní pl. zamokřená pl. 1 3281
zast. pl. zbořeniště 2 94
zast. pl. 108 37479
ostat.pl. jiná plocha 24 8746
ostat.pl. manipulační pl. 15 6750
ostat.pl. neplodná půda 30 25996
ostat.pl. ostat.komunikace 106 80938
ostat.pl. silnice 13 51190
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3476
ostat.pl. zeleň 2 1655
Celkem KN 1007 4111955
Par. KMD 1007 4111955
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 101
LV 149
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.04.2012
S-SK GS 1:2880 1839 19.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.08.2019 23:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.