k.ú.: 772313 - Týnec u Janovic nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541885 - Týnec NUTS5 CZ0322541885
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 2891927
zahrada 186 157019
ovoc. sad 2 58014
travní p. 136 520691
lesní poz 59 1332422
vodní pl. nádrž umělá 4 8485
vodní pl. rybník 11 27754
vodní pl. tok přirozený 10 9795
vodní pl. tok umělý 4 2082
vodní pl. zamokřená pl. 5 5440
zast. pl. společný dvůr 8 608
zast. pl. zbořeniště 2 370
zast. pl. 244 89802
ostat.pl. jiná plocha 94 97310
ostat.pl. manipulační pl. 23 48431
ostat.pl. neplodná půda 47 48316
ostat.pl. ostat.komunikace 89 150929
ostat.pl. pohřeb. 1 2567
ostat.pl. silnice 7 71031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 45513
Celkem KN 1223 5568506
Par. DKM 1223 5568506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 127
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 240
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 4
LV 251
spoluvlastník 405

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.08.2003
S-SK GS 1:2880 1837 12.08.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.08.2019 13:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.