k.ú.: 772275 - Horní Lhota u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541885 - Týnec NUTS5 CZ0322541885
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 396607
zahrada 34 47594
travní p. 199 845879
lesní poz 60 471095
vodní pl. tok přirozený 16 4112
zast. pl. společný dvůr 3 312
zast. pl. zbořeniště 1 429
zast. pl. 32 17868
ostat.pl. jiná plocha 16 9596
ostat.pl. manipulační pl. 1 550
ostat.pl. neplodná půda 77 63564
ostat.pl. ostat.komunikace 30 51221
ostat.pl. silnice 1 7353
Celkem KN 535 1916180
Par. DKM 535 1916180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 32
LV 65
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.08.2003
S-SK GS 1:2880 1837 12.08.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 08:40

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.