k.ú.: 772259 - Týnčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 1318730
zahrada 66 65690
travní p. 165 643013
lesní poz 115 384717
vodní pl. nádrž umělá 2 1204
vodní pl. rybník 2 738
vodní pl. tok přirozený 19 24837
zast. pl. společný dvůr 1 261
zast. pl. zbořeniště 4 2082
zast. pl. 64 34221
ostat.pl. jiná plocha 74 134758
ostat.pl. manipulační pl. 1 203
ostat.pl. neplodná půda 208 127948
ostat.pl. ostat.komunikace 43 39006
ostat.pl. silnice 6 32871
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2158
Celkem KN 1001 2812437
Par. KMD 1001 2812437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 59
LV 94
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.07.2019 05:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.