k.ú.: 772119 - Týn nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 570079 - Týn nad Bečvou NUTS5 CZ0714570079
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 1423514
zahrada 585 475376
ovoc. sad 11 330817
travní p. 86 392566
lesní poz les(ne hospodář) 7 348805
lesní poz 80 8455472
vodní pl. nádrž přírodní 3 7331
vodní pl. tok přirozený 5 39888
zast. pl. společný dvůr 2 282
zast. pl. zbořeniště 3 1097
zast. pl. 493 137148
ostat.pl. jiná plocha 79 125454
ostat.pl. manipulační pl. 7 39065
ostat.pl. neplodná půda 3 3319
ostat.pl. ostat.komunikace 115 186521
ostat.pl. pohřeb. 2 2243
ostat.pl. silnice 6 3110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6752
ostat.pl. zeleň 17 19244
Celkem KN 1585 11998004
PK 919 1876362
Celkem ZE 919 1876362
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 215
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 125
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 1
Celkem BUD 465
byt.z. byt 15
obč.z. byt 2
Celkem JED 17
LV 643
spoluvlastník 853

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK ŠS 1:2880 1830


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 20.08.2019 03:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.