k.ú.: 772003 - Tvořihráz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594997 - Tvořihráz NUTS5 CZ0647594997
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1355 4615237
vinice 215 334302
zahrada 172 92316
ovoc. sad 42 66956
travní p. 75 74040
lesní poz 91 5178779
vodní pl. tok přirozený 83 91790
zast. pl. zbořeniště 15 2937
zast. pl. 336 104475
ostat.pl. jiná plocha 165 74495
ostat.pl. manipulační pl. 57 37442
ostat.pl. neplodná půda 99 73209
ostat.pl. ostat.komunikace 341 118676
ostat.pl. silnice 29 57193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 8161
ostat.pl. zeleň 34 4766
Celkem KN 3122 10934774
Par. KMD 3122 10934774
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 182
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 303
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 472
spoluvlastník 803

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2018
KM-D 1:1000 17.05.2002 27.09.2018
S-SK ŠS 1:2880 1824 16.05.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.09.2020 17:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička