k.ú.: 771392 - Třeskonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566853 - Tuchořice NUTS5 CZ0424566853
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 939723
chmelnice 20 203493
zahrada 57 46365
travní p. 66 295831
lesní poz ostat.komunikace 1 226
lesní poz 22 2798063
vodní pl. nádrž umělá 2 186
vodní pl. tok přirozený 12 2777
zast. pl. společný dvůr 8 970
zast. pl. zbořeniště 4 2150
zast. pl. 136 42025
ostat.pl. jiná plocha 26 24604
ostat.pl. manipulační pl. 1 2363
ostat.pl. neplodná půda 49 40209
ostat.pl. ostat.komunikace 41 52467
ostat.pl. silnice 4 43638
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 63 20679
ostat.pl. zeleň 6 988
Celkem KN 683 4516757
Par. KMD 683 4516757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 134
LV 155
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2013
S-SK GS 1:2880 1843 21.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 22.09.2020 17:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička