k.ú.: 771368 - Tuchomyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 1645
travní p. 1 1097
lesní poz les(ne hospodář) 3 58233
lesní poz 28 201124
vodní pl. nádrž umělá 10 1585755
vodní pl. tok umělý 5 24323
zast. pl. 1 457
ostat.pl. dráha 2 203
ostat.pl. jiná plocha 61 1373522
ostat.pl. manipulační pl. 29 335181
ostat.pl. neplodná půda 2 3137
ostat.pl. ostat.komunikace 22 62643
ostat.pl. zeleň 29 2136727
Celkem KN 194 5784047
Par. KMD 194 5784047
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 1
LV 17
spoluvlastník 24

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2011
S-SK GS 1:2880 1843 28.03.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 04.06.2020 01:04

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.