k.ú.: 771350 - Kněžívka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539767 - Tuchoměřice NUTS5 CZ020A539767
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 2095501
zahrada 244 133851
ovoc. sad 9 15346
travní p. 101 54340
lesní poz 4 3147
vodní pl. tok přirozený 39 15424
vodní pl. tok umělý 6 1101
zast. pl. zbořeniště 3 225
zast. pl. 283 228056
ostat.pl. dráha 5 44154
ostat.pl. jiná plocha 94 193218
ostat.pl. manipulační pl. 34 137608
ostat.pl. neplodná půda 27 20097
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 24782
ostat.pl. ostat.komunikace 124 97914
ostat.pl. silnice 51 188585
ostat.pl. zeleň 25 43497
Celkem KN 1328 3296846
PK 57 794992
Celkem ZE 57 794992
Par. KMD 1296 2412581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 80
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 103
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 278
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 20
obč.z. garáž 1
Celkem JED 25
LV 385
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2017
S-SK GS 1:2880 1840 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:17

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.