k.ú.: 771201 - Tučapy u Soběslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553239 - Tučapy NUTS5 CZ0317553239
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 672 3714917
zahrada skleník-pařeniš. 1 92
zahrada 279 242764
ovoc. sad 2 7193
travní p. 456 1017653
lesní poz 63 2435116
vodní pl. nádrž umělá 2 249
vodní pl. rybník 28 941207
vodní pl. tok přirozený 12 17515
vodní pl. tok umělý 141 32791
vodní pl. zamokřená pl. 25 54642
zast. pl. společný dvůr 9 4721
zast. pl. zbořeniště 5 779
zast. pl. 349 105499
ostat.pl. jiná plocha 78 54477
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 384
ostat.pl. manipulační pl. 22 18284
ostat.pl. neplodná půda 26 13880
ostat.pl. ostat.komunikace 116 116191
ostat.pl. pohřeb. 4 10539
ostat.pl. silnice 47 97976
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5231
ostat.pl. zeleň 12 16578
Celkem KN 2354 8908678
Par. DKM 379 1593905
Par. KMD 1975 7314773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 175
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 3
Celkem BUD 335
LV 483
spoluvlastník 823

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.09.2017
DKM-KPÚ 1:1000 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1829 11.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.09.2020 23:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička