k.ú.: 771091 - Dolní Líštná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 888991
zahrada 453 406410
ovoc. sad 7 19260
travní p. 337 679513
lesní poz les(ne hospodář) 28 761111
lesní poz 81 658990
vodní pl. nádrž umělá 13 14327
vodní pl. tok přirozený 13 81893
zast. pl. společný dvůr 21 13463
zast. pl. zbořeniště 5 1997
zast. pl. 881 208297
ostat.pl. jiná plocha 153 228831
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 380
ostat.pl. manipulační pl. 27 27428
ostat.pl. neplodná půda 113 328438
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 953
ostat.pl. ostat.komunikace 139 142711
ostat.pl. pohřeb. 1 29713
ostat.pl. silnice 40 99564
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8816
ostat.pl. zeleň 41 194685
Celkem KN 2719 4795771
Par. DKM 2719 4795771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 41
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 26
č.p. rod.dům 343
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 297
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 24
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 30
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 1
Celkem BUD 873
byt.z. byt 886
byt.z. garáž 65
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 958
LV 1379
spoluvlastník 2342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.2002
Ins. A 1:1000 01.01.1952 23.12.2002 reambulace v r. 1973
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1952 reprodukce otisku mapy z r. 1871


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 05.06.2020 12:36

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.