k.ú.: 770809 - Tři Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533769 - Tři Dvory NUTS5 CZ0204533769
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 2075373
zahrada 317 189328
ovoc. sad 5 24862
travní p. 48 160448
lesní poz 125 655043
vodní pl. nádrž přírodní 2 7116
vodní pl. nádrž umělá 4 20258
vodní pl. rybník 4 76913
vodní pl. tok přirozený 21 63925
vodní pl. zamokřená pl. 5 2659
zast. pl. zbořeniště 1 276
zast. pl. 448 153482
ostat.pl. jiná plocha 157 869342
ostat.pl. manipulační pl. 28 31573
ostat.pl. neplodná půda 10 35399
ostat.pl. ostat.komunikace 136 177849
ostat.pl. pohřeb. 1 2102
ostat.pl. silnice 6 21334
ostat.pl. skládka 10 22177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 26878
ostat.pl. zeleň 8 2952
Celkem KN 1471 4619289
PK 556 2587790
Celkem ZE 556 2587790
Par. DKM 988 643488
Par. KMD 233 1048903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 345
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 446
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 16
Celkem JED 40
LV 574
spoluvlastník 825

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.10.2021 intravilán
KMD 1:1000 11.02.2020
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 16.08.2022 05:33

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.