k.ú.: 770809 - Tři Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533769 - Tři Dvory NUTS5 CZ0204533769
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 2127292
zahrada 301 171460
ovoc. sad 9 30353
travní p. 60 154296
lesní poz 126 655495
vodní pl. nádrž přírodní 3 6791
vodní pl. nádrž umělá 4 20349
vodní pl. rybník 4 76234
vodní pl. tok přirozený 13 62577
vodní pl. zamokřená pl. 8 4016
zast. pl. společný dvůr 14 3041
zast. pl. zbořeniště 1 127
zast. pl. 465 131467
ostat.pl. jiná plocha 123 844796
ostat.pl. manipulační pl. 62 47420
ostat.pl. neplodná půda 11 36844
ostat.pl. ostat.komunikace 162 174815
ostat.pl. pohřeb. 1 2101
ostat.pl. silnice 6 22186
ostat.pl. skládka 10 22177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 23430
ostat.pl. zeleň 5 2254
Celkem KN 1580 4619521
PK 585 2651278
Celkem ZE 585 2651278
Par. KMD 232 1048903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 343
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 463
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 16
Celkem JED 40
LV 574
spoluvlastník 807

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.02.2020
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 05/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 01.10.2020 06:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička