k.ú.: 770795 - Třeština - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553336 - Třeština NUTS5 CZ0715553336
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 3698117
zahrada 148 103168
travní p. 139 723714
lesní poz 120 217181
vodní pl. nádrž přírodní 1 479
vodní pl. tok přirozený 20 102954
vodní pl. tok umělý 23 58347
vodní pl. zamokřená pl. 2 8812
zast. pl. zbořeniště 1 229
zast. pl. 198 100636
ostat.pl. jiná plocha 96 135198
ostat.pl. manipulační pl. 6 4076
ostat.pl. neplodná půda 28 40964
ostat.pl. ostat.komunikace 113 160325
ostat.pl. pohřeb. 1 1547
ostat.pl. silnice 17 52416
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15058
ostat.pl. zeleň 2 6740
Celkem KN 1269 5429961
Par. DKM 1269 5429961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 133
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 188
LV 233
spoluvlastník 304

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.11.2005 1:1000 24.11.2005 *)
DKM 1:1000 10.10.2005 intravilán - obnova novým mapováním
S-SK ŠS 1:2880 1882 24.11.2005 intr. do 10.10.2005 extr. do 24.11.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 02.06.2020 16:32

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.