k.ú.: 770795 - Třeština - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553336 - Třeština NUTS5 CZ0715553336
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 3698117
zahrada 146 103168
travní p. 139 723714
lesní poz 120 217181
vodní pl. nádrž přírodní 1 479
vodní pl. tok přirozený 21 103083
vodní pl. tok umělý 23 58347
vodní pl. zamokřená pl. 2 8812
zast. pl. zbořeniště 1 229
zast. pl. 198 100674
ostat.pl. jiná plocha 94 135031
ostat.pl. manipulační pl. 6 4076
ostat.pl. neplodná půda 30 40964
ostat.pl. ostat.komunikace 112 160325
ostat.pl. pohřeb. 1 1547
ostat.pl. silnice 17 52416
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15058
ostat.pl. zeleň 2 6740
Celkem KN 1267 5429961
Par. DKM 1267 5429961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 133
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 188
LV 232
spoluvlastník 307

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.11.2005 1:1000 24.11.2005 *)
DKM 1:1000 10.10.2005 intravilán - obnova novým mapováním
S-SK ŠS 1:2880 1882 24.11.2005 intr. do 10.10.2005 extr. do 24.11.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 22:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.