k.ú.: 770469 - Třebovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581071 - Třebovice NUTS5 CZ0534581071
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 4587765
zahrada 357 289997
travní p. 576 1176502
lesní poz 226 3734277
vodní pl. rybník 3 13027
vodní pl. tok přirozený 62 78995
zast. pl. společný dvůr 5 3606
zast. pl. zbořeniště 3 981
zast. pl. 387 85070
ostat.pl. dráha 75 627095
ostat.pl. jiná plocha 393 383461
ostat.pl. manipulační pl. 16 63502
ostat.pl. neplodná půda 31 21395
ostat.pl. ostat.komunikace 320 180827
ostat.pl. pohřeb. 1 2496
ostat.pl. silnice 32 154858
ostat.pl. skládka 4 31621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 11987
ostat.pl. zeleň 19 12432
Celkem KN 2879 11459894
Par. DKM 2879 11459894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 246
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 373
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 441
spoluvlastník 624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2004
ZMVM 1:1000 31.12.1989 10.12.2004
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 07.06.2020 00:01

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.