k.ú.: 770469 - Třebovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581071 - Třebovice NUTS5 CZ0534581071
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 445 4626892
zahrada 362 252651
travní p. 683 1198856
lesní poz 305 3734278
vodní pl. rybník 4 13027
vodní pl. tok přirozený 103 78896
vodní pl. tok umělý 4 493
zast. pl. společný dvůr 9 4003
zast. pl. zbořeniště 20 6191
zast. pl. 394 85569
ostat.pl. dráha 86 629431
ostat.pl. jiná plocha 409 369119
ostat.pl. manipulační pl. 31 69386
ostat.pl. neplodná půda 35 22977
ostat.pl. ostat.komunikace 378 171578
ostat.pl. pohřeb. 1 2496
ostat.pl. silnice 53 154950
ostat.pl. skládka 6 16095
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 12795
ostat.pl. zeleň 21 10201
Celkem KN 3358 11459884
Par. DKM 3358 11459884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 243
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 346
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 438
spoluvlastník 621

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2004
ZMVM 1:1000 31.12.1989 10.12.2004
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.07.2019 06:11

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.