k.ú.: 770361 - Třebonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 571741 - Třebonín NUTS5 CZ0205571741
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 1760739
zahrada 88 70168
ovoc. sad 38 108927
travní p. 65 87203
lesní poz 61 1142483
vodní pl. rybník 2 3619
vodní pl. tok přirozený 11 12412
zast. pl. společný dvůr 1 151
zast. pl. zbořeniště 5 1761
zast. pl. 120 47427
ostat.pl. jiná plocha 21 22218
ostat.pl. manipulační pl. 31 37374
ostat.pl. neplodná půda 11 13513
ostat.pl. ostat.komunikace 51 66681
ostat.pl. pohřeb. 1 2920
ostat.pl. silnice 6 41184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2158
ostat.pl. zeleň 4 102
Celkem KN 838 3421040
Par. KMD 838 3421040
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 119
LV 158
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 26.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 01.06.2020 19:07

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.