k.ú.: 770221 - Třebomyslice u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 464 3066168
zahrada 106 79735
travní p. 232 729083
lesní poz 108 374253
vodní pl. nádrž přírodní 1 1762
vodní pl. nádrž umělá 2 169
vodní pl. rybník 7 108764
vodní pl. tok umělý 72 17475
vodní pl. zamokřená pl. 1 2643
zast. pl. zbořeniště 2 288
zast. pl. 140 68049
ostat.pl. jiná plocha 36 51652
ostat.pl. manipulační pl. 22 32141
ostat.pl. neplodná půda 88 60343
ostat.pl. ostat.komunikace 60 70994
ostat.pl. silnice 11 32955
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1078
Celkem KN 1353 4697552
Par. KMD 1353 4697552
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 77
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 131
LV 209
spoluvlastník 472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2011
S-SK GS 1:2880 1837 31.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 22:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.