k.ú.: 770043 - Solopysky u Třebnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541281 - Sedlčany NUTS5 CZ020B541281
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 428 2365070
zahrada 94 52809
travní p. 30 79099
lesní poz 31 596128
vodní pl. nádrž umělá 6 2320
vodní pl. rybník 8 225910
vodní pl. tok přirozený 55 11182
vodní pl. tok umělý 22 5311
zast. pl. společný dvůr 1 263
zast. pl. zbořeniště 1 119
zast. pl. 127 49121
ostat.pl. jiná plocha 58 142189
ostat.pl. manipulační pl. 5 5977
ostat.pl. neplodná půda 49 40588
ostat.pl. ostat.komunikace 73 65491
ostat.pl. silnice 3 31179
ostat.pl. zeleň 1 155
Celkem KN 992 3672911
Par. KMD 992 3672911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 125
LV 167
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.05.2013
S-SK GS 1:2880 1839 22.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.05.2019 18:57

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.