k.ú.: 769711 - Hostkovice u Třebětína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530972 - Třebětín NUTS5 CZ0205530972
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 383153
zahrada 24 18618
travní p. 57 130351
lesní poz 26 885687
vodní pl. rybník 2 10465
vodní pl. tok umělý 7 1648
vodní pl. zamokřená pl. 1 1235
zast. pl. společný dvůr 2 17
zast. pl. zbořeniště 1 682
zast. pl. 21 9400
ostat.pl. jiná plocha 8 3352
ostat.pl. manipulační pl. 1 78
ostat.pl. neplodná půda 23 17895
ostat.pl. ostat.komunikace 11 11652
ostat.pl. silnice 5 21659
Celkem KN 244 1495892
Par. KMD 244 1495892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 21
LV 39
spoluvlastník 50

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 31.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 17.08.2019 23:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.