k.ú.: 769703 - Třebětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589098 - Třebětice NUTS5 CZ0721589098
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 323 5414352
zahrada 146 111246
ovoc. sad 5 31648
travní p. 8 5800
lesní poz 3 26689
vodní pl. tok přirozený 20 29532
vodní pl. tok umělý 6 5171
vodní pl. zamokřená pl. 1 746
zast. pl. zbořeniště 12 10742
zast. pl. 148 72688
ostat.pl. dráha 4 41592
ostat.pl. jiná plocha 27 23086
ostat.pl. manipulační pl. 23 13249
ostat.pl. neplodná půda 8 6989
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2498
ostat.pl. ostat.komunikace 91 137989
ostat.pl. pohřeb. 1 1314
ostat.pl. silnice 75 82233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5828
ostat.pl. zeleň 7 2892
Celkem KN 913 6026284
PK 443 4830590
GP 23 220556
Celkem ZE 466 5051146
Par. KMD 360 231056
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 19
č.p. víceúčel 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 145
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 251
spoluvlastník 368

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2010
S-SK ŠD 1:2500 1901
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1901


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 05.12.2019 17:57

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.