k.ú.: 769681 - Manešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546038 - Budíškovice NUTS5 CZ0313546038
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 1856179
zahrada 64 42633
travní p. 22 52466
lesní poz 290 681099
vodní pl. tok umělý 16 7062
vodní pl. zamokřená pl. 2 2444
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. zbořeniště 3 962
zast. pl. 33 23777
ostat.pl. jiná plocha 63 66368
ostat.pl. manipulační pl. 2 2348
ostat.pl. neplodná půda 9 16411
ostat.pl. ostat.komunikace 10 3975
ostat.pl. silnice 3 24314
Celkem KN 554 2780066
PK 690 1507767
Celkem ZE 690 1507767
Par. KMD 456 802268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 21
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 33
LV 62
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 02/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 13.08.2022 03:08

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.