k.ú.: 769452 - Třebechovice pod Orebem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571041 - Třebechovice pod Orebem NUTS5 CZ0521571041
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1157 3440352
zahrada 1331 717341
ovoc. sad 2 4495
travní p. 608 1471769
lesní poz 46 389094
vodní pl. nádrž umělá 7 5826
vodní pl. rybník 1 711
vodní pl. tok přirozený 119 158824
vodní pl. tok umělý 72 13925
vodní pl. zamokřená pl. 41 45112
zast. pl. společný dvůr 80 8115
zast. pl. zbořeniště 19 5378
zast. pl. 1943 491900
ostat.pl. dobývací prost. 13 23726
ostat.pl. dráha 7 85737
ostat.pl. jiná plocha 293 145830
ostat.pl. manipulační pl. 275 264858
ostat.pl. neplodná půda 92 84273
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4765
ostat.pl. ostat.komunikace 521 356701
ostat.pl. pohřeb. 5 9061
ostat.pl. silnice 170 181541
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 69114
ostat.pl. zeleň 31 47533
Celkem KN 6856 8025981
Par. DKM 6856 8025981
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 33
č.p. doprava 1
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 1233
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 24
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 89
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 202
bez čp/če jiná st. 94
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 41
bez čp/če rod.dům 8
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 47
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1902
byt.z. byt 269
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 81
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 365
LV 2372
spoluvlastník 3652

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.11.2002
Ins. A 1:1000 04.09.1931 14.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.05.2019 07:20

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.