k.ú.: 769436 - Polánky nad Dědinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571041 - Třebechovice pod Orebem NUTS5 CZ0521571041
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 493 2375713
zahrada 171 82459
travní p. 261 543898
lesní poz 103 587026
vodní pl. rybník 8 12477
vodní pl. tok přirozený 67 53640
vodní pl. tok umělý 29 12980
vodní pl. zamokřená pl. 8 5084
zast. pl. společný dvůr 6 1484
zast. pl. zbořeniště 1 150
zast. pl. 156 69197
ostat.pl. jiná plocha 15 8376
ostat.pl. manipulační pl. 47 35881
ostat.pl. neplodná půda 174 85950
ostat.pl. ostat.komunikace 243 91369
ostat.pl. silnice 48 33790
ostat.pl. zeleň 5 1883
Celkem KN 1835 4001357
Par. DKM 1809 3914654
Par. KMD 26 86703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 114
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 142
LV 261
spoluvlastník 562

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.04.2006
ZMVM 1:2000 01.11.1981 05.04.2006
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.05.2019 20:50

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.