k.ú.: 769436 - Polánky nad Dědinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571041 - Třebechovice pod Orebem NUTS5 CZ0521571041
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 494 2374889
zahrada 172 83221
travní p. 261 543747
lesní poz 103 587026
vodní pl. rybník 8 12477
vodní pl. tok přirozený 67 53640
vodní pl. tok umělý 29 12980
vodní pl. zamokřená pl. 8 5084
zast. pl. společný dvůr 6 1484
zast. pl. zbořeniště 1 150
zast. pl. 159 69509
ostat.pl. jiná plocha 15 8376
ostat.pl. manipulační pl. 47 35881
ostat.pl. neplodná půda 172 85852
ostat.pl. ostat.komunikace 246 91826
ostat.pl. silnice 47 33334
ostat.pl. zeleň 5 1883
Celkem KN 1840 4001359
Par. DKM 1814 3914656
Par. KMD 26 86703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 116
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 146
LV 258
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.04.2006
ZMVM 1:2000 01.11.1981 05.04.2006
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 02.06.2020 16:32

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.