k.ú.: 769118 - Volanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 2398890
zahrada 124 108037
travní p. 288 1260998
lesní poz 60 1216085
vodní pl. nádrž přírodní 1 3080
vodní pl. tok přirozený 24 4492
vodní pl. zamokřená pl. 7 12045
zast. pl. zbořeniště 2 560
zast. pl. 284 78759
ostat.pl. dráha 6 46279
ostat.pl. jiná plocha 104 226317
ostat.pl. manipulační pl. 22 38287
ostat.pl. neplodná půda 109 89256
ostat.pl. ostat.komunikace 125 121154
ostat.pl. pohřeb. 2 1148
ostat.pl. silnice 3 40138
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16199
Celkem KN 1289 5661724
Par. DKM 1289 5661724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 160
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 275
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 3
Celkem JED 16
LV 359
spoluvlastník 572

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2006 domapování - intravilán
DKM-KPÚ 02.09.2004 1:1000 02.09.2004 *) KPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 28.11.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.08.2019 16:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.