k.ú.: 768855 - Trstěnice u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578894 - Trstěnice NUTS5 CZ0533578894
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1116 9361236
zahrada 557 386484
ovoc. sad 25 65429
travní p. 382 1248985
lesní poz 242 9383410
vodní pl. nádrž umělá 5 11286
vodní pl. rybník 1 701
vodní pl. tok přirozený 4 26759
vodní pl. tok umělý 7 1554
vodní pl. zamokřená pl. 1 122
zast. pl. zbořeniště 16 4093
zast. pl. 416 127995
ostat.pl. jiná plocha 132 59046
ostat.pl. manipulační pl. 88 100619
ostat.pl. neplodná půda 32 23448
ostat.pl. ostat.komunikace 1040 514131
ostat.pl. pohřeb. 2 3820
ostat.pl. silnice 13 150133
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11525
ostat.pl. zeleň 5 315
Celkem KN 4089 21481091
Par. KMD 4089 21481091
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 136
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 106
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 73
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 407
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 8
LV 425
spoluvlastník 572

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2016
S-SK GS 1:2880 1839 23.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 26.09.2020 18:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička