k.ú.: 768782 - Dobrovítova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569623 - Trpišovice NUTS5 CZ0631569623
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 274658
zahrada 52 35076
travní p. 164 571178
lesní poz les s budovou 10 400
lesní poz 126 424749
vodní pl. nádrž umělá 1 97
vodní pl. tok přirozený 4 35052
zast. pl. zbořeniště 1 52
zast. pl. 102 18144
ostat.pl. jiná plocha 20 12028
ostat.pl. manipulační pl. 3 436
ostat.pl. neplodná půda 62 38629
ostat.pl. ostat.komunikace 41 20018
ostat.pl. silnice 1 12698
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3326
ostat.pl. zeleň 3 1078
Celkem KN 646 1447619
Par. KMD 646 1447619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 105
LV 127
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.02.2011
S-SK GS 1:2880 1838 15.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 06:34

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.