k.ú.: 768634 - Zdobín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 548847 - Zdobín NUTS5 CZ0525548847
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 413116
zahrada 75 63928
travní p. 33 131358
lesní poz 27 1348423
vodní pl. nádrž umělá 2 1291
vodní pl. tok přirozený 4 2684
vodní pl. zamokřená pl. 5 12738
zast. pl. 86 26839
ostat.pl. jiná plocha 16 13408
ostat.pl. manipulační pl. 15 10957
ostat.pl. neplodná půda 18 13097
ostat.pl. ostat.komunikace 59 36983
ostat.pl. silnice 3 24097
ostat.pl. zeleň 2 504
Celkem KN 404 2099423
Par. DKM 68 432431
Par. KMD 336 1666992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 27
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 82
LV 107
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.11.2019 KoPÚ
KMD 1:1000 09.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 09.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 30.09.2020 18:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička