k.ú.: 768618 - Trotina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579751 - Trotina NUTS5 CZ0525579751
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 988761
zahrada 79 94033
travní p. mez, stráň 18 50848
travní p. 65 138484
lesní poz 44 181192
vodní pl. tok přirozený 8 3113
zast. pl. zbořeniště 5 1616
zast. pl. 90 28218
ostat.pl. jiná plocha 17 9838
ostat.pl. manipulační pl. 4 12179
ostat.pl. neplodná půda 13 6375
ostat.pl. ostat.komunikace 48 48651
ostat.pl. silnice 7 17018
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1574
ostat.pl. zeleň 3 1593
Celkem KN 506 1583493
Par. DKM 130 1087270
Par. KMD 376 496223
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 83
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 128
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.07.2020 KoPÚ
KMD 1:1000 04.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 04.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.09.2020 15:26

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.