k.ú.: 768499 - Trojanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599999 - Trojanovice NUTS5 CZ0804599999
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8105 - Frenštát pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 81051 - Frenštát pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 885 3252622
zahrada 1312 1273797
travní p. 1584 4299445
lesní poz 660 24424385
vodní pl. nádrž umělá 6 31458
vodní pl. tok přirozený 133 227440
vodní pl. zamokřená pl. 11 14132
zast. pl. společný dvůr 9 2012
zast. pl. zbořeniště 13 2692
zast. pl. 1845 319376
ostat.pl. dobývací prost. 1 3420
ostat.pl. dráha 2 15182
ostat.pl. jiná plocha 341 472143
ostat.pl. manipulační pl. 31 33932
ostat.pl. neplodná půda 479 374283
ostat.pl. ostat.komunikace 851 741157
ostat.pl. silnice 14 95175
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 104 264066
ostat.pl. zeleň 5 6421
Celkem KN 8286 35853138
Par. KMD 8286 35853138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 26
č.p. rod.dům 816
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 66
č.e. rod.rekr 418
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 111
bez čp/če jiná st. 188
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 94
rozestav. 7
Celkem BUD 1806
byt.z. byt 84
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 22
Celkem JED 113
LV 1997
spoluvlastník 2666

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 30.07.2012 reprodukce otisku mapy z r. 1873


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.03.2019 00:48

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".