k.ú.: 768430 - Radostice u Trocnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544281 - Borovany NUTS5 CZ0311544281
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 12 16438
orná půda 578 3200270
zahrada 119 121900
travní p. mez, stráň 2 935
travní p. 273 467928
lesní poz les s budovou 3 74
lesní poz 283 1544111
vodní pl. nádrž umělá 3 11029
vodní pl. rybník 3 7083
vodní pl. tok přirozený 8 17379
vodní pl. tok umělý 3 308
vodní pl. zamokřená pl. 94 78117
zast. pl. společný dvůr 1 134
zast. pl. zbořeniště 1 392
zast. pl. 164 55921
ostat.pl. dráha 1 43257
ostat.pl. jiná plocha 135 84860
ostat.pl. manipulační pl. 39 23555
ostat.pl. neplodná půda 19 29008
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 79
ostat.pl. ostat.komunikace 137 102165
ostat.pl. pohřeb. 1 15882
ostat.pl. silnice 56 35477
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 993
ostat.pl. zeleň 6 4482
Celkem KN 1945 5861777
Par. DKM 1945 5861777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 78
č.p. zem.used 21
č.e. rod.rekr 10
č.e. víceúčel 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 159
LV 219
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2016
DKM 1:1000 03.12.2010
ZMVM 1:2000 30.06.1990 29.09.2016
S-SK GS 1:2880 1870 30.06.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 01.10.2020 06:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička