k.ú.: 768278 - Trnava u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585866 - Trnava NUTS5 CZ0724585866
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 487819
zahrada 484 324746
ovoc. sad 15 60347
travní p. mez, stráň 3 4191
travní p. 1581 3606865
lesní poz 1055 12974206
vodní pl. nádrž umělá 6 260020
vodní pl. rybník 1 4351
vodní pl. tok přirozený 56 56403
vodní pl. zamokřená pl. 1 1154
zast. pl. společný dvůr 18 4385
zast. pl. zbořeniště 22 3247
zast. pl. 619 157550
ostat.pl. jiná plocha 263 165844
ostat.pl. manipulační pl. 42 34966
ostat.pl. mez, stráň 1 1005
ostat.pl. neplodná půda 393 404375
ostat.pl. ostat.komunikace 331 237112
ostat.pl. pohřeb. 1 3664
ostat.pl. silnice 34 20718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 15524
ostat.pl. zeleň 3 2075
Celkem KN 5186 18830567
Par. KMD 5186 18830567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 272
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 36
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 20
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 4
Celkem BUD 586
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 767
spoluvlastník 1299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.04.2012
DKM 04.11.2009 1:1000 13.11.2009 *) 06.04.2012 změna katastrální hranice
S-SK ŠS 1:2880 1829 06.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.08.2020 06:42

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.