k.ú.: 768260 - Trnava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569887 - Boharyně NUTS5 CZ0521569887
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 3753763
zahrada 60 48742
ovoc. sad 2 5772
travní p. 74 174660
lesní poz 8 310069
vodní pl. nádrž přírodní 3 7122
vodní pl. tok přirozený 43 20121
vodní pl. tok umělý 17 9238
zast. pl. společný dvůr 1 27
zast. pl. 61 39358
ostat.pl. jiná plocha 14 22439
ostat.pl. manipulační pl. 4 8549
ostat.pl. neplodná půda 1 81
ostat.pl. ostat.komunikace 83 111090
ostat.pl. silnice 2 15912
ostat.pl. zeleň 7 18951
Celkem KN 827 4545894
Par. DKM 827 4545894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 60
LV 206
spoluvlastník 844

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.04.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 26.04.2003
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 02.06.2020 19:36

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.