k.ú.: 768065 - Trhanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554359 - Trhanov NUTS5 CZ0321554359
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 428 1145725
zahrada 234 145827
ovoc. sad 3 5575
travní p. 299 286065
lesní poz 6 18993
vodní pl. nádrž umělá 4 14231
vodní pl. rybník 4 41369
vodní pl. tok přirozený 67 7730
vodní pl. tok umělý 63 10636
vodní pl. zamokřená pl. 1 3503
zast. pl. společný dvůr 2 2697
zast. pl. zbořeniště 6 1320
zast. pl. 360 99951
ostat.pl. dráha 17 32062
ostat.pl. jiná plocha 121 82111
ostat.pl. manipulační pl. 62 112430
ostat.pl. neplodná půda 24 14756
ostat.pl. ostat.komunikace 113 55895
ostat.pl. pohřeb. 5 4229
ostat.pl. silnice 19 37313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2111
ostat.pl. zeleň 16 12002
Celkem KN 1857 2136531
GP 1 5200
Celkem ZE 1 5200
Par. DKM 1329 1104652
Par. KMD 528 1031879
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 165
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 16
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če les.hosp 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 350
byt.z. byt 58
Celkem JED 58
LV 482
spoluvlastník 853

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2018
DKM 1:1000 05.01.2011
DKM 1:1000 05.01.2011
KMD 1:1000 05.01.2011
ZMVM 01.01.1900 05.01.2011 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
THM-V 01.01.1900 05.01.2011 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1838 05.01.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 09.08.2022 00:02

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.