k.ú.: 768065 - Trhanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554359 - Trhanov NUTS5 CZ0321554359
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 429 1147472
zahrada 230 145567
ovoc. sad 3 5575
travní p. 299 286125
lesní poz les s budovou 1 54
lesní poz 6 19139
vodní pl. nádrž umělá 4 14231
vodní pl. rybník 4 41369
vodní pl. tok přirozený 67 7730
vodní pl. tok umělý 63 10636
vodní pl. zamokřená pl. 1 3503
zast. pl. společný dvůr 2 2697
zast. pl. zbořeniště 6 1320
zast. pl. 357 99347
ostat.pl. dráha 12 31799
ostat.pl. jiná plocha 114 81699
ostat.pl. manipulační pl. 63 112662
ostat.pl. neplodná půda 24 14756
ostat.pl. ostat.komunikace 110 55442
ostat.pl. pohřeb. 5 4229
ostat.pl. silnice 17 37067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2111
ostat.pl. zeleň 11 12002
Celkem KN 1831 2136532
GP 1 5200
Celkem ZE 1 5200
Par. DKM 1307 1104508
Par. KMD 524 1032024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 165
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 15
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če les.hosp 10
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 349
byt.z. byt 58
Celkem JED 58
LV 477
spoluvlastník 838

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2018
DKM 1:1000 05.01.2011
DKM 1:1000 05.01.2011
KMD 1:1000 05.01.2011
ZMVM 01.01.1900 05.01.2011 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
THM-V 01.01.1900 05.01.2011 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1838 05.01.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 22.09.2020 16:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička