k.ú.: 768014 - Tovačov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 519146 - Tovačov NUTS5 CZ0714519146
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1320
orná půda 2885 11455477
zahrada 741 371018
ovoc. sad 11 32083
travní p. 191 430414
lesní poz les(ne hospodář) 2 785
lesní poz 181 1460807
vodní pl. nádrž přírodní 6 814651
vodní pl. nádrž umělá 2 256
vodní pl. rybník 509 1762414
vodní pl. tok přirozený 63 681171
vodní pl. tok umělý 39 15994
zast. pl. společný dvůr 5 2371
zast. pl. zbořeniště 33 4439
zast. pl. 1150 334760
ostat.pl. dobývací prost. 32 2118010
ostat.pl. dráha 3 22766
ostat.pl. jiná plocha 368 2098604
ostat.pl. manipulační pl. 132 303512
ostat.pl. neplodná půda 95 208492
ostat.pl. ostat.komunikace 358 404010
ostat.pl. pohřeb. 5 11576
ostat.pl. silnice 118 175364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 35650
ostat.pl. zeleň 26 22329
Celkem KN 6967 22768273
Par. DKM 6967 22768273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 19
č.p. doprava 1
č.p. garáž 9
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 643
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 155
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 28
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 28
bez čp/če prům.obj 24
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1123
byt.z. byt 261
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 265
LV 1854
spoluvlastník 5743

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2011
DKM-KPÚ 02.12.2004 1:1000 26.05.2005 *) na části extravilánu, souvisí s KPÚ Troubky n.B.
ZMVM 1:1000 01.07.1986 15.12.2011 1:2000 extravilán, grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1913 01.07.1986 agrární operace, 1:1250 příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.12.1913


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.08.2019 16:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.