k.ú.: 767913 - Toužetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566829 - Toužetín NUTS5 CZ0424566829
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 477 3742792
zahrada 107 61541
ovoc. sad 4 17421
travní p. 14 9400
lesní poz 114 91157
vodní pl. rybník 1 198
vodní pl. tok přirozený 11 9391
zast. pl. společný dvůr 8 20195
zast. pl. zbořeniště 4 8048
zast. pl. 114 55534
ostat.pl. jiná plocha 55 60872
ostat.pl. manipulační pl. 8 6974
ostat.pl. neplodná půda 10 15411
ostat.pl. ostat.komunikace 61 143460
ostat.pl. pohřeb. 2 2007
ostat.pl. silnice 15 64987
ostat.pl. zeleň 5 408
Celkem KN 1010 4309796
Par. DKM 1010 4309796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 90
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 113
LV 181
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2013
FÚO 1:5000 01.01.1979 28.11.2013 extravilán
Ost. 1:2000 01.01.1979 28.11.2013 intravilán
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 26.09.2020 01:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička