k.ú.: 767867 - Mlékovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533742 - Toušice NUTS5 CZ0204533742
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21102 - Kouřim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 1688755
zahrada 58 47438
ovoc. sad 22 74924
travní p. 16 63231
lesní poz 8 43242
vodní pl. rybník 3 173278
vodní pl. tok přirozený 8 7632
vodní pl. tok umělý 2 1390
vodní pl. zamokřená pl. 14 30927
zast. pl. společný dvůr 2 74
zast. pl. zbořeniště 2 484
zast. pl. 89 45439
ostat.pl. jiná plocha 16 13090
ostat.pl. manipulační pl. 8 19041
ostat.pl. neplodná půda 44 59527
ostat.pl. ostat.komunikace 47 37278
ostat.pl. silnice 4 28129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4528
Celkem KN 478 2338407
Par. KMD 478 2338407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 88
LV 136
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 13.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 19.09.2020 05:33

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.