k.ú.: 767786 - Tošovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599701 - Odry NUTS5 CZ0804599701
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 3896388
zahrada 166 141978
travní p. 374 1397679
lesní poz 187 1895086
vodní pl. nádrž umělá 3 4456
vodní pl. tok přirozený 15 12700
vodní pl. tok umělý 18 8591
zast. pl. společný dvůr 5 1791
zast. pl. zbořeniště 14 8556
zast. pl. 114 44765
ostat.pl. jiná plocha 30 67984
ostat.pl. neplodná půda 22 15504
ostat.pl. ostat.komunikace 158 113981
ostat.pl. pohřeb. 1 1605
ostat.pl. silnice 4 14863
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20707
Celkem KN 1444 7646634
Par. KMD 1444 7646634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 69
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 111
LV 146
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2015
KM-D 1:2000 10.09.2002 19.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 10.09.2002 reprodukce otisku mapy z r. 1876


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 01:36

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.