k.ú.: 767689 - Vícenice u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 669085
zahrada skleník-pařeniš. 1 560
zahrada 61 54567
travní p. 234 532775
lesní poz 50 147126
vodní pl. nádrž umělá 2 7277
vodní pl. tok přirozený 96 16900
vodní pl. tok umělý 5 422
vodní pl. zamokřená pl. 15 8314
zast. pl. společný dvůr 7 552
zast. pl. zbořeniště 1 193
zast. pl. 83 33949
ostat.pl. dráha 1 14664
ostat.pl. jiná plocha 11 8353
ostat.pl. manipulační pl. 51 26131
ostat.pl. neplodná půda 62 45896
ostat.pl. ostat.komunikace 120 46241
ostat.pl. silnice 14 11978
ostat.pl. zeleň 1 178
Celkem KN 1024 1625161
Par. DKM 1024 1625161
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 77
LV 110
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.05.2005
ZMVM 1:2000 01.04.1988 23.05.2005
S-SK GS 1:2880 1837 01.04.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 07:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.