k.ú.: 767620 - Tmaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531855 - Tmaň NUTS5 CZ0202531855
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 297 2676267
zahrada skleník-pařeniš. 1 9
zahrada 278 182151
ovoc. sad 16 77245
travní p. 113 711843
lesní poz 53 1737404
vodní pl. nádrž umělá 5 3697
vodní pl. rybník 9 41763
vodní pl. tok přirozený 20 32096
vodní pl. tok umělý 3 234
zast. pl. společný dvůr 2 97
zast. pl. zbořeniště 8 1806
zast. pl. 449 115779
ostat.pl. dobývací prost. 13 587712
ostat.pl. dráha 22 45603
ostat.pl. jiná plocha 138 220158
ostat.pl. manipulační pl. 29 27811
ostat.pl. neplodná půda 54 267720
ostat.pl. ostat.komunikace 110 148120
ostat.pl. pohřeb. 2 2243
ostat.pl. silnice 36 157265
ostat.pl. skládka 1 11886
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10390
ostat.pl. zeleň 17 25466
Celkem KN 1678 7084765
Par. DKM 374 4850165
Par. KMD 1304 2234600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 145
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 47
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 3
Celkem BUD 441
byt.z. byt 186
byt.z. garáž 16
obč.z. sk.bneb 4
Celkem JED 206
LV 576
spoluvlastník 862

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.06.2017 1:1000 03.07.2017 *)
KMD 1:1000 04.10.2016
S-SK GS 1:2880 1840 04.10.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 29.09.2020 06:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička