k.ú.: 767611 - Lounín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531855 - Tmaň NUTS5 CZ0202531855
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 171 1366856
zahrada 52 28427
ovoc. sad 11 35289
travní p. 74 522860
lesní poz 107 821675
vodní pl. nádrž umělá 1 488
vodní pl. rybník 1 5833
vodní pl. tok přirozený 4 6852
zast. pl. zbořeniště 6 895
zast. pl. 84 32715
ostat.pl. jiná plocha 28 4443
ostat.pl. manipulační pl. 5 2659
ostat.pl. neplodná půda 25 37540
ostat.pl. ostat.komunikace 53 79459
ostat.pl. silnice 6 47230
ostat.pl. skládka 1 6174
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2026
ostat.pl. zeleň 2 4768
Celkem KN 632 3006189
Par. DKM 407 2835927
Par. KMD 225 170262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 76
LV 149
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.06.2017 1:1000 03.07.2017 *)
KMD 1:1000 04.10.2016
S-SK GS 1:2880 1840 03.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 20.09.2020 23:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.