k.ú.: 767069 - Balková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559482 - Tis u Blatna NUTS5 CZ0325559482
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 376534
travní p. mez, stráň 3 8795
travní p. 39 334477
lesní poz les(ne hospodář) 2 15762
lesní poz 36 3738180
vodní pl. tok přirozený 1 3471
vodní pl. tok umělý 10 1643
zast. pl. zbořeniště 2 503
zast. pl. 12 7532
ostat.pl. jiná plocha 26 50529
ostat.pl. neplodná půda 29 35415
ostat.pl. ostat.komunikace 32 58254
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7329
Celkem KN 219 4638424
Par. KMD 219 4638424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 5
Celkem BUD 12
LV 8
spoluvlastník 12

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2014
S-SK GS 1:2880 1841 30.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.09.2020 05:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička