k.ú.: 767034 - Tichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 535184 - Tichov NUTS5 CZ0724535184
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 939 1250363
zahrada 101 63847
ovoc. sad 5 16430
travní p. 1577 2363273
lesní poz 580 3195842
vodní pl. nádrž umělá 1 403
vodní pl. tok přirozený 17 19811
vodní pl. tok umělý 12 4975
vodní pl. zamokřená pl. 3 2245
zast. pl. společný dvůr 21 7330
zast. pl. zbořeniště 12 2702
zast. pl. 260 54224
ostat.pl. jiná plocha 277 81407
ostat.pl. manipulační pl. 49 25088
ostat.pl. neplodná půda 182 82568
ostat.pl. ostat.komunikace 175 108710
ostat.pl. silnice 9 16515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 20927
ostat.pl. zeleň 2 244
Celkem KN 4255 7316904
Par. KMD 4255 7316904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 76
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 243
LV 352
spoluvlastník 680

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 23.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 14.07.2020 06:33

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.