k.ú.: 766658 - Lebedov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589195 - Zdounky NUTS5 CZ0721589195
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 749884
zahrada 78 32848
ovoc. sad 4 26113
travní p. 44 72823
lesní poz 10 159409
vodní pl. tok přirozený 10 9550
zast. pl. 28 7288
ostat.pl. jiná plocha 6 10029
ostat.pl. manipulační pl. 7 5616
ostat.pl. neplodná půda 8 2580
ostat.pl. ostat.komunikace 37 33324
ostat.pl. silnice 3 546
Celkem KN 400 1110010
Par. KMD 400 1110010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 28
LV 71
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2013
KM-D 1:1000 18.07.2000 10.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 18.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.08.2020 06:46

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.