k.ú.: 765732 - Varvažov u Telnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568295 - Telnice NUTS5 CZ0427568295
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 274541
zahrada 140 60205
ovoc. sad 2 5131
travní p. 228 673918
lesní poz 124 3578938
vodní pl. nádrž umělá 1 485
vodní pl. rybník 2 27403
vodní pl. tok přirozený 26 27849
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 3
zast. pl. zbořeniště 10 1221
zast. pl. 191 40631
ostat.pl. dráha 5 110816
ostat.pl. jiná plocha 48 76414
ostat.pl. manipulační pl. 59 48670
ostat.pl. neplodná půda 39 101247
ostat.pl. ostat.komunikace 92 87291
ostat.pl. silnice 21 88831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 23701
ostat.pl. zeleň 32 1119
Celkem KN 1080 5228414
Par. KMD 1080 5228414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 183
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 179
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2013
S-SK GS 1:2880 1843 16.12.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 25.05.2019 09:27

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.