k.ú.: 765546 - Telč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588024 - Telč NUTS5 CZ0632588024
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4457 13473165
zahrada 1284 619465
ovoc. sad 3 16298
travní p. 1233 1346114
lesní poz 161 1473020
vodní pl. nádrž umělá 40 18923
vodní pl. rybník 54 636192
vodní pl. tok přirozený 255 60588
vodní pl. zamokřená pl. 26 43665
zast. pl. společný dvůr 2 434
zast. pl. zbořeniště 3 404
zast. pl. 2481 735091
ostat.pl. dráha 7 90663
ostat.pl. jiná plocha 708 571979
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 8 26631
ostat.pl. manipulační pl. 247 316545
ostat.pl. neplodná půda 100 73921
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 4029
ostat.pl. ostat.komunikace 611 427028
ostat.pl. pohřeb. 4 20995
ostat.pl. silnice 130 305364
ostat.pl. skládka 3 2181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 48047
ostat.pl. zeleň 128 185441
Celkem KN 11978 20496183
Par. DKM 11973 20494804
Par. KMD 5 1379
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 1146
č.p. byt.dům 66
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 23
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 52
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 200
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 17
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 350
bez čp/če jiná st. 200
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 29
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 25
bez čp/če rod.rekr 22
bez čp/če tech.vyb 45
bez čp/če víceúčel 9
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 9
vod.dílo hráz př. 8
Celkem BUD 2368
byt.z. byt 660
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 125
obč.z. byt 23
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 820
LV 2823
spoluvlastník 4436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2011
Ins. A 1:1000 01.04.1975 02.10.2011
THM-V 1:1000 01.04.1975 02.10.2011 intravilán
THM-V 1:2000 01.04.1975 02.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.04.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 29.09.2020 16:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička