k.ú.: 765406 - Přerov u Těchlovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 555193 - Těchlovice NUTS5 CZ0421555193
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 13207
zahrada 33 25963
travní p. 83 295313
lesní poz ostat.komunikace 1 5107
lesní poz 30 1198876
vodní pl. tok přirozený 2 42207
zast. pl. zbořeniště 11 2068
zast. pl. 30 7858
ostat.pl. dráha 1 12972
ostat.pl. jiná plocha 6 503
ostat.pl. neplodná půda 23 17272
ostat.pl. ostat.komunikace 36 31450
ostat.pl. silnice 4 7316
Celkem KN 268 1660112
Par. DKM 268 1660112
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 30
LV 49
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.03.2001 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.07.2019 22:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.