k.ú.: 764833 - Vítkov u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560715 - Tachov NUTS5 CZ0327560715
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 2638474
zahrada 69 36762
travní p. 176 736901
lesní poz 107 1156253
vodní pl. nádrž umělá 10 6085
vodní pl. rybník 2 183646
vodní pl. tok přirozený 2 1013
vodní pl. tok umělý 4 8265
vodní pl. zamokřená pl. 4 9875
zast. pl. 146 94110
ostat.pl. dráha 1 16380
ostat.pl. jiná plocha 131 405042
ostat.pl. manipulační pl. 40 53540
ostat.pl. neplodná půda 97 89118
ostat.pl. ostat.komunikace 125 143914
ostat.pl. silnice 11 45182
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3232
ostat.pl. zeleň 4 93416
Celkem KN 1078 5721208
Par. DKM 1078 5721208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 57
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 137
LV 128
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2012
THM-V 1:2000 01.03.1973 27.11.2012 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.03.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 15.07.2020 04:41

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.